service-1.png

ارزیابی شنوایی

در کلینیک شنوایی و سمعک پیروزی ارزیابی های شنوایی رایگان به صورت دوره ای برای بیماران سمعکی انجام می پذیرد.

بعد از گرفتن شرح حال و تاریخچه از بیمار در رابطه با مشکل شنوایی یا علت مراجعه بیمار به کلینیک و انجام معاینه دقیق اتوسکوپی و معاینه کامل مجرای گوش و وضعیت پرده گوش بیمار بر اساس نوع مشکل و نیاز بیمار ارزیابی های سیستم شنوایی و تعادل برای بیمار انجام می گیرد که در زیر به شرح این آزمایشات می پردازیم:

تیمپانومتری (TYMPANOMETRY):

تمپانومتری یکی از مهم‌ترین آزمایشاتی است که در ارزیابی تخصصی شنوایی برای بررسی وضعیت گوش میانی و قابلیت حرکت پرده تمپان و استخوانچه های گوش میانی و نیز اطلاع از سالم بودن پرده گوش انجام می گیرد.

 

آزمایش شنوایی سمعک پیروزی

 

خدمات سمعک پیروزی

 

آزمایش ادیومتری (PTA)

ادیومتری مهمترین آزمایش شنوایی محسوب می‌شود که می‌تواند اطلاعات اساسی و پایه در مورد وضعیت شنوایی بیمار به ما بدهد این آزمون توسط دستگاه ادیومتردر اتاقک آکوستیک یا ضد صوت انجام می گیرد که بدین منظور آستانه شنوایی بیمار در فرکانس‌های مختلف از فرکانس‌های بم تا زیر اندازه گیری می شود این اطلاعات بر روی جدولی به نام ادیوگرام ثبت می‌شود که می‌توان گفت ادیوگرام مهمترین بخش در تجویز سمعک مناسب برای بیمار می باشد لازم به ذکر است این آزمایش نیاز به همکاری دقیق و کامل بیمار دارد بنابراین در بچه های زیر ۴ یا ۵ سال که ممکن است همکاری لازم برای این تست را نداشته باشند از آزمایشات دیگر بایستی استفاده کرد.

 

تست شنوایی سمعک پیروزی

 

 

قیمت سمعک پیروزی

 

آزمایش ادیومتری گفتاری (SPEECH):

شنوایی سنجی گفتاری برای اندازه گیری توانایی بیمار در دریافت و تشخیص کلمات و گفتار استفاده می‌شود این آزمون هم برای کودکان و هم بزرگسالان قابل انجام می باشد و به نوعی تکمیل کننده اطلاعات حاصل از ادیومتری بیمار هست مهم ترین قسمت در ارزیابی‌های گفتاری آزمون درک گفتار (sds) می باشد که با استفاده از مجموعه کلمات تک سیلابی که به بیمار ارائه می شود قدرت تشخیص و درک کلمات اندازه گیری شده و ثبت می شود نتیجه این آزمون در کاندیداتوری بیمار برای استفاده از سمعک بسیار اهمیت دارد.

ازمون OAE:

آزمایش OAE (OTO ACOUSTIC EMISSIONS) صداهایی هستند که هنگام تحریک گوش داخلی و حلزون در مجرای گوش پخش شده و ما توسط این دستگاه بازتاب این اصوات را اندازه گیری می نماییم تست OAE مهمترین تست در غربالگری شنوایی نوزادان محسوب می‌شود که بیشتر در نوزادان که تازه متولد می شوند اندازه‌گیری می‌شود بنابراین این تست در گروه تستهای شنوایی اطفال و نوزادان قرار می‌گیرد کودکانی که در این تست مشکل داشته باشند بایستی ارزیابی‌های کامل‌تر شنوایی برای آنها انجام شود.

 

دستگاه تست شنوایی سمعک پیروزی

 

ارایه خدمات سمعک پیروزی

 

تست ABR:

آزمایش ABR  اطلاعات تخصصی در مورد گوش داخلی و عصب شنوایی به ما می دهد. این یک آزمایش الکتروفیزیولوژی می باشد که توسط الکترودهایی که روی سر بیمار قرار داده می شود و همچنین ارسال محرکات شنوایی از طریق هدفون امواجی از گوش بیمار ثبت می شود. آزمایشی abr هم در کودکان و بزرگسالان قابل انجام می باشد برای کودکانی که قادر به همکاری در آزمایش ادیومتری نباشند این آزمایش انجام شده و اطلاعاتی در مورد آستانه شنوایی کودک به ما داده می‌شود در واقع نوزادانی که در تست oae مشکل داشته باشند برای تست abr ارجاع می‌شوند که با انجام این کار می‌توان حدود آستانه شنوایی را تخمین زد. همچنین در بزرگسالان نیز که مشکوک به وجود اختلال در سیستم مرکزی شنوایی و اعصاب شنوایی باشند این تست به عنوان یک آزمایش تشخیصی مورد استفاده قرار می‌گیرد این آزمایش نیاز به همکاری بیمار ندارد بنابراین می‌توان برای نوزادان و اطفال در حالت خواب نیز این تست را انجام داد.

 

انجام تست شنوایی در سمعک پیروزی

 

قیمت سمعک پیروزی

 

تست شنوایی بیماران در سمعک پیروزی

 

آزمایش ECOG:

الکتروکوکلئوگرافی یک آزمایش تخصصی در زمینه سرگیجه های گوشی می باشد که بیشتر در بیمارانی که دچار اختلال در مایعات گوش داخلی و سرگیجه های دورانی یاوضعیتی هستند انجام می‌پذیرد . مهمترین بیماری در گوش داخلی که باعث سرگیجه های شدید و اختلال در فشار مایعات گوش داخلی می‌شود مینیر نام دارد که با انجام تست الکتروکوکلئوگرافی می‌توان این بیماری را تشخیص داد.

 

انواع برند سمعک پیروزی

 

در این آزمایش توسط الکترودهایی که داخل گوش و بر روی سر بیمار قرار می‌گیرد پتانسیل های الکتریکی و سیگنال های تولید شده در حلزون در پاسخ به صدا اندازه‌گیری می‌شود و به شکل امواج قابل ثبت می باشند بنابراین می توان گفت الکتروکوکلئوگرافی یک آزمایش تشخیصی برای بزرگسالان می باشد که می تواند در حالت خواب یا بیداری انجام شود از دیگر کاربردهای بالینی ecog می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- پایش عملکرد عصب شنوایی حین جراحی
- تخمین آستانه شنوایی
- تشخیص بیماری نوروپاتی
- تشخیص بیماری منیر
- تایید سلامت حلزون گوش

تست VEMP:

این آزمایش نیز از آزمایشات تخصصی در زمینه سرگیجه های گوشی می باشد که در بزرگسالان با علایم سرگیجه میتوان این آزمون را انجام داد. با انجام این آزمایش عصب تعادلی و ساکول مورد بررسی قرار می گیرد برای انجام تست vemp الکترودهای مخصوص روی عضلات گردن چسبانده شده و با استفاده از صدای ویژه و بلندی که به گوش ارسال می شود عصب شنوایی تحریک می شود و تحریکات آن از طریق این الکترود ها به شکل امواج ثبت می شود نتایج این آزمایش در برخی از بیماران مرتبط با سرگیجه در گوش به صورت غیر نرمال به دست می آید.

 

تست شنوایی توسط سمعک پیروزی

 

 تمامی آزمایشات مذکور که شرح آن داده شد در کلینیک شنوایی و سمعک پیروزی برای بیماران قابل انجام می باشد.

لطفا سوال یا نظر خود را اینجا مطرح نمایید